Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. TMI Proof-of-Concept Fonds B.V. (POC Fonds) streeft er naar de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud steeds juist, volledig of actueel is.

POC Fonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Deze website bevat links naar websites van derden die niet door POC Fonds gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is POC Fonds B.V. niet aansprakelijk.

Auteursrechten

POC Fonds bezit het auteursrecht op de informatie die via deze website wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie – anders dan voor persoonlijk of niet commercieel gebruik – te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van POC Fonds .

E-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten door of namens POC Fonds is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. POC Fonds staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Mocht u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangen dan vragen wij u vriendelijk dit te berichten.

Flevoland Capital (KvK 39063137) voert naast de directie over TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV (KvK 71359567) ook de directie over MKB Fonds Flevoland BV (KvK 39081301) en Technofonds Flevoland BV (KvK 39071638).

Flevoland Capital maakt met ingang van 13 maart 2019 deel uit de nieuwe Flevolandse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon .
TMI POC Fonds Flevoland BV
Bezoekadres: Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad Postbus: Postbus 123, 8200 AC Lelystad Telefoon: 0320-28 67 87 E-mail: info@pocfondsflevoland.nl